Privacy policy

នៅ Casino Rank យើងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពឯកជនដែលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន និងគួរទទួលបាននៅពេលចូលមើល និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ យើងទទួលស្គាល់ថាការប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងមានសារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែស្មើភាពគ្នា ការការពារតម្រូវការរបស់អ្នក និងការធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព និងប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ។ នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ យើងមានគោលបំណងគូសបញ្ជាក់អំពីវិធីសាស្រ្តដែល Casino Rank ប្រើដើម្បីប្រមូល រក្សា ហើយបន្ទាប់មកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។

នរណាម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Casino Rank កំពុងធ្វើដូច្នេះដោយមានការទទួលស្គាល់ថាពួកគេយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ហើយថាយើងមានឱកាសប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមរបៀបដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើណាម្នាក់មិនយល់ស្របជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមរបៀបដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាព ពួកគេត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ ចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងនៅចំណុចណាមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់ណាក៏ដោយដែលបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ទាំងបន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងផ្ទាល់ខ្លួនអំពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ ឬការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាកំពុងទទួលយកការកែប្រែទាំងនេះ។

ការប្រើប្រាស់ខូឃីរបស់យើង។

យើងប្រើប្រាស់ cookies នៅលើគេហទំព័រនេះហើយ cookie គឺជាឯកសារដែលត្រូវបានដាក់នៅលើ hard drive នៃឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។ ខូគីមានព័ត៌មានដែលនឹងត្រូវបានប្រើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនៅពេលដែលនៅលើគេហទំព័រនេះ។ ខូគីគឺជារឿងធម្មតាណាស់ ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅដើម្បីរក្សាទុក និងរក្សាទុកព័ត៌មានលម្អិតនៃការចូលគេហទំព័រ និងការប្ដូរតាមបំណងណាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចដាក់នៅលើគេហទំព័រ។ ចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូតែងតែប្រើខូគីសម្រាប់គោលបំណងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ។

ចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូក៏ប្រមូលអាសយដ្ឋាន IP ដើម្បីជួយជាមួយនឹងវិធានការសុវត្ថិភាពរបស់យើង ការដោះស្រាយបញ្ហា កិច្ចការរដ្ឋបាល និងសម្រាប់ការវិភាគស្ថិតិ។ អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកអាចត្រូវបានកត់ត្រាដោយម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រជាក់លាក់មួយ។ អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកមានលេខដែលមានតែមួយគត់សម្រាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ចងចាំតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័រ

វាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងនៅក្នុងតំបន់សាធារណៈណាមួយនៃគេហទំព័រនឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាព័ត៌មានសាធារណៈ ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែដឹងអំពីបញ្ហានេះ។ យើងសូមណែនាំថា អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ ត្រូវមានការមិនច្បាស់លាស់ និងគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្ន អំពីការលាតត្រដាងព័ត៌មានលម្អិត ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែដឹងថា ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានដាក់នៅលើវេទិកា ផ្ទាំងសារ កន្លែងជជែក ឬកន្លែងសាធារណៈផ្សេងទៀតនៃអ៊ីនធឺណិត អាចត្រូវបានទទួល និងប្រើប្រាស់ដោយប្រតិបត្តិករភាគីទីបី។ វាអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកទទួលបានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬសារដែលមិនមានការស្នើសុំ។ យើងមិនអាចអនុវត្តការគ្រប់គ្រងណាមួយពីភាគីទីបីបានទេ ដូច្នេះសូមដឹងថា ប្រសិនបើអ្នកដាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនៅលើតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកអាចនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យ។

ទំនាក់ទំនង

Casino Rank នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីគេហទំព័ររបស់យើង និងសេវាកម្មនៅលើការផ្តល់ជូនដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ ឬចូលប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមក្នុងការទាក់ទងអ្នក យើងក៏អាចផ្តល់សារជូនអ្នកពីពេលមួយទៅពេលមួយសម្រាប់សេវាកម្មដែលមិនពាក់ព័ន្ធផងដែរ។

យើងផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវឱកាសដើម្បីជ្រើសរើសចេញពីការទទួលសារពីយើង ហើយឱកាសនេះត្រូវបានផ្តល់ជូននៅពេលយើងសួរអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់អ្នក។ វាក៏មានឱកាសដើម្បីដកខ្លួនអ្នកចេញពីបញ្ជីទំនាក់ទំនងដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ ទោះបីជាអ្នកអាចនៅតែទទួលបានសារសំខាន់ៗក៏ដោយ។ អ្វី​ដែល​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា​សារ​សំខាន់​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក។ ព័ត៌មានលំអិតអំពីរបៀបឈប់ជាវពីការទំនាក់ទំនងជាមួយ Casino Rank នឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងរាល់ការទំនាក់ទំនងដែលយើងផ្ញើទៅអ្នក។

នៅ Casino Rank យើងប្រហែលជាត្រូវទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នក ដើម្បីអាចចូលទៅកាន់ផ្នែកដែលបានជ្រើសរើសនៃគេហទំព័ររបស់យើង ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មមួយចំនួន។ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មាននៅចំណុចផ្សេងៗ រួមទាំង៖ នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ នៅពេលអ្នកផ្តល់វាដោយស្ម័គ្រចិត្ត នៅពេលអ្នកបង្ហាញវានៅលើទីសាធារណៈនៃគេហទំព័រ ឬនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយខ្លួនយើង។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់សេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក និងផ្តល់សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក។

ភាគីទីបី និងភ្នាក់ងារខាងក្រៅ

យើងនឹងធ្វើឱ្យមានសុពលភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធនៃភាគីទីបី។ ក្នុងការទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់យើង អ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវការយល់ព្រមដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះ។ ការត្រួតពិនិត្យទាំងអស់ រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យជាមួយភ្នាក់ងារយោងឥណទាន ត្រូវបានធ្វើដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្លៃឥណទានរបស់អ្នកទេ។ យើងធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យ។

នៅកន្លែងណាដែលដៃគូខាងក្រៅ ឬអ្នកម៉ៅការរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយដើម្បីចូលប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក ពួកគេត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលយើងប្រកាន់ខ្ជាប់។ គេហទំព័ររបស់យើងផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី ហើយប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រទាំងនេះ អ្នកគួរតែដឹងថាគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងមិនពង្រីកដល់គេហទំព័រទាំងនេះទេ។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពបុគ្គលនៃគេហទំព័រទាំងនេះ ដើម្បីធានាថាអ្នករីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងនេះ។

ប្រសិនបើតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយច្បាប់ ចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។ ប្រសិនបើភាគីទីបីអះអាងថាអ្នកបានរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយដែលពួកគេមាន និងអាចផ្តល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់សមហេតុផលចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើដូច្នេះ យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើ Casino Rank ត្រូវបានលក់ បញ្ចូលចូលគ្នា ឬរួមបញ្ចូលគ្នា វាអាចថាព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរទៅក្រុមហ៊ុនថ្មី។

អ្នកគួរតែដឹងថាព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ដោយខ្លួនអ្នកដល់ពួកយើងអាចមានទីតាំងនៅ ហើយបន្ទាប់មកដំណើរការនៅខាងក្រៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានដំណើរការនៅក្នុងទីតាំងណាមួយដែល Casino Rank ឬសាខាណាមួយផ្សេងទៀត ភ្នាក់ងារ ឬដៃគូសាខាប្រតិបត្តិការ។ ការឧបត្ថម្ភរបស់អ្នកនៃគេហទំព័រផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះពួកយើងក្នុងការផ្ទេរ ឬដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅឆ្ងាយពីចក្រភពអង់គ្លេស។ យើងនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាជានិច្ច ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានការពារយ៉ាងល្អ រួមទាំងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសុវត្ថិភាព និងបច្ចេកវិទ្យាដែលគួរឱ្យគោរព។

ខណៈពេលដែលយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមអំណាចរបស់យើង ដើម្បីរក្សាព័ត៌មានរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព ធម្មជាតិនៃអ៊ីនធឺណិតមានន័យថា វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការធានាថាការបញ្ជូនត្រូវបានរក្សាទុកមានសុវត្ថិភាព 100% ។ នេះមានន័យថាយើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារកំហុសក្នុងការបញ្ជូន ភាគីទីបីទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់តាមរយៈមធ្យោបាយដែលគ្មានការអនុញ្ញាត ឬមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលយើងមិនមានការគ្រប់គ្រង។

អ្នកក៏មានតួនាទីលេងដែរ។

ក្នុងការធានាថាអ្នកមានសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិត ហើយព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាព អ្នកមានតួនាទីក្នុងការលេង។ អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាលេខសម្គាល់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាព ហើយអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា។

យើងក៏ផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការអាប់ដេត កែ ឬលុបផ្នែកខ្លះនៃព័ត៌មានរបស់អ្នក ហើយអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពត្រឹមត្រូវ ឬអ្វីដែលត្រូវបានបង្ហាញ។ យើងរក្សាសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការកំណត់ថ្លៃសមរម្យសម្រាប់ការផ្តល់ច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានណាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តលុបព័ត៌មាន អ្នកអាចដឹងថាអ្នកមិនអាចចូលប្រើសេវាកម្មជាក់លាក់ ឬផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័របានទេ។ ប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើង គោលការណ៍របស់យើងគឺមិនផ្តល់ការបង្វិលសងវិញទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនៅតែអាចរក្សាព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងឯកសាររបស់យើង ដើម្បីអាចឱ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហា បញ្ចប់ជម្លោះ ធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងនៅតែមាន និងដើម្បីធានាថាយើងកំពុងអនុវត្តតាមតម្រូវការច្បាប់ និងបច្ចេកទេសទាំងអស់នៃប្រតិបត្តិការគេហទំព័ររបស់យើង។

នរណាម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Onlinecasinorank.org កំពុងធ្វើដូច្នេះដោយមានការយល់ព្រមថាពួកគេយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ហើយថាយើងមានឱកាសប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមរបៀបដែលត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើណាម្នាក់មិនយល់ស្របជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមរបៀបដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាព ពួកគេត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ Onlinecasinorank.org រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងនៅចំណុចណាមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់ណាក៏ដោយដែលបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ទាំងបន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងផ្ទាល់ខ្លួនអំពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ ឬការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាកំពុងទទួលយកការកែប្រែទាំងនេះ។

ការប្រើប្រាស់ខូឃីរបស់យើង។

យើងប្រើប្រាស់ cookies នៅលើគេហទំព័រនេះហើយ cookie គឺជាឯកសារដែលត្រូវបានដាក់នៅលើ hard drive នៃឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។ ខូគីមានព័ត៌មានដែលនឹងត្រូវបានប្រើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនៅពេលដែលនៅលើគេហទំព័រនេះ។ ខូគីគឺជារឿងធម្មតាណាស់ ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅដើម្បីរក្សាទុក និងរក្សាទុកព័ត៌មានលម្អិតនៃការចូលគេហទំព័រ និងការប្ដូរតាមបំណងណាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចដាក់នៅលើគេហទំព័រ។ Onlinecasinorank.org ធ្លាប់ប្រើខូគីសម្រាប់គោលបំណងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រប៉ុណ្ណោះ។

Onlinecasinorank.org ក៏ប្រមូលអាសយដ្ឋាន IP ដើម្បីជួយដល់វិធានការសុវត្ថិភាពរបស់យើង ការដោះស្រាយបញ្ហា កិច្ចការរដ្ឋបាល និងសម្រាប់ការវិភាគស្ថិតិ។ អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកអាចត្រូវបានកត់ត្រាដោយម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រជាក់លាក់មួយ។ អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកមានលេខដែលមានតែមួយគត់សម្រាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ចងចាំតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័រ

វាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងនៅក្នុងតំបន់សាធារណៈណាមួយនៃគេហទំព័រនឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាព័ត៌មានសាធារណៈ ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែដឹងអំពីបញ្ហានេះ។ យើងសូមណែនាំថា អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ ត្រូវមានការមិនច្បាស់លាស់ និងគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្ន អំពីការលាតត្រដាងព័ត៌មានលម្អិត ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែដឹងថា ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានដាក់នៅលើវេទិកា ផ្ទាំងសារ កន្លែងជជែក ឬកន្លែងសាធារណៈផ្សេងទៀតនៃអ៊ីនធឺណិត អាចត្រូវបានទទួល និងប្រើប្រាស់ដោយប្រតិបត្តិករភាគីទីបី។ វាអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកទទួលបានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬសារដែលមិនមានការស្នើសុំ។ យើងមិនអាចអនុវត្តការគ្រប់គ្រងណាមួយពីភាគីទីបីបានទេ ដូច្នេះសូមដឹងថា ប្រសិនបើអ្នកដាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនៅលើតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកអាចនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យ។

ទំនាក់ទំនង

Casino Rank នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីគេហទំព័ររបស់យើង និងសេវាកម្មនៅលើការផ្តល់ជូនដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ ឬចូលប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមក្នុងការទាក់ទងអ្នក យើងក៏អាចផ្តល់សារជូនអ្នកពីពេលមួយទៅពេលមួយសម្រាប់សេវាកម្មដែលមិនពាក់ព័ន្ធផងដែរ។

យើងផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវឱកាសដើម្បីជ្រើសរើសចេញពីការទទួលសារពីយើង ហើយឱកាសនេះត្រូវបានផ្តល់ជូននៅពេលយើងសួរអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់អ្នក។ វាក៏មានឱកាសដើម្បីដកខ្លួនអ្នកចេញពីបញ្ជីទំនាក់ទំនងដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ ទោះបីជាអ្នកអាចនៅតែទទួលបានសារសំខាន់ៗក៏ដោយ។ អ្វី​ដែល​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា​សារ​សំខាន់​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក។ ព័ត៌មានលំអិតអំពីរបៀបឈប់ជាវពីការទំនាក់ទំនងជាមួយ Casino Rank នឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងរាល់ការទំនាក់ទំនងដែលយើងផ្ញើទៅអ្នក។

នៅ Casino Rank យើងប្រហែលជាត្រូវទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នក ដើម្បីអាចចូលទៅកាន់ផ្នែកដែលបានជ្រើសរើសនៃគេហទំព័ររបស់យើង ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មមួយចំនួន។ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មាននៅចំណុចផ្សេងៗ រួមទាំង៖ នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ នៅពេលអ្នកផ្តល់វាដោយស្ម័គ្រចិត្ត នៅពេលអ្នកបង្ហាញវានៅលើទីសាធារណៈនៃគេហទំព័រ ឬនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយខ្លួនយើង។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់សេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក និងផ្តល់សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក។

ភាគីទីបី និងភ្នាក់ងារខាងក្រៅ

យើងនឹងធ្វើឱ្យមានសុពលភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធនៃភាគីទីបី។ ក្នុងការទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់យើង អ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវការយល់ព្រមដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះ។ ការត្រួតពិនិត្យទាំងអស់ រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យជាមួយភ្នាក់ងារយោងឥណទាន ត្រូវបានធ្វើដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្លៃឥណទានរបស់អ្នកទេ។ យើងធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យ។

នៅកន្លែងណាដែលដៃគូខាងក្រៅ ឬអ្នកម៉ៅការរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយដើម្បីចូលប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក ពួកគេត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលយើងប្រកាន់ខ្ជាប់។ គេហទំព័ររបស់យើងផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី ហើយប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រទាំងនេះ អ្នកគួរតែដឹងថាគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងមិនពង្រីកដល់គេហទំព័រទាំងនេះទេ។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពបុគ្គលនៃគេហទំព័រទាំងនេះ ដើម្បីធានាថាអ្នករីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងនេះ។

ប្រសិនបើតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយច្បាប់ ចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។ ប្រសិនបើភាគីទីបីអះអាងថាអ្នកបានរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយដែលពួកគេមាន និងអាចផ្តល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់សមហេតុផលចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើដូច្នេះ យើងអាចផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើ Casino Rank ត្រូវបានលក់ បញ្ចូលចូលគ្នា ឬរួមបញ្ចូលគ្នា វាអាចថាព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរទៅក្រុមហ៊ុនថ្មី។

អ្នកគួរតែដឹងថាព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ដោយខ្លួនអ្នកដល់ពួកយើងអាចមានទីតាំងនៅ ហើយបន្ទាប់មកដំណើរការនៅខាងក្រៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានដំណើរការនៅក្នុងទីតាំងណាមួយដែល Onlinecasinorank.org ឬសាខាណាមួយ ភ្នាក់ងារ ឬដៃគូសាខាប្រតិបត្តិការ។ ការឧបត្ថម្ភរបស់អ្នកនៃគេហទំព័រផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះពួកយើងក្នុងការផ្ទេរ ឬដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅឆ្ងាយពីចក្រភពអង់គ្លេស។ យើងនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាជានិច្ច ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានការពារយ៉ាងល្អ រួមទាំងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសុវត្ថិភាព និងបច្ចេកវិទ្យាដែលគួរឱ្យគោរព។

ខណៈពេលដែលយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមអំណាចរបស់យើង ដើម្បីរក្សាព័ត៌មានរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព ធម្មជាតិនៃអ៊ីនធឺណិតមានន័យថា វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការធានាថាការបញ្ជូនត្រូវបានរក្សាទុកមានសុវត្ថិភាព 100% ។ នេះមានន័យថាយើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារកំហុសក្នុងការបញ្ជូន ភាគីទីបីទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់តាមរយៈមធ្យោបាយដែលគ្មានការអនុញ្ញាត ឬមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលយើងមិនមានការគ្រប់គ្រង។

អ្នកក៏មានតួនាទីលេងដែរ។

ក្នុងការធានាថាអ្នកមានសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិត ហើយព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាព អ្នកមានតួនាទីក្នុងការលេង។ អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាលេខសម្គាល់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាព ហើយអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា។

យើងក៏ផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការអាប់ដេត កែ ឬលុបផ្នែកខ្លះនៃព័ត៌មានរបស់អ្នក ហើយអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពត្រឹមត្រូវ ឬអ្វីដែលត្រូវបានបង្ហាញ។ យើងរក្សាសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការកំណត់ថ្លៃសមរម្យសម្រាប់ការផ្តល់ច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានណាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តលុបព័ត៌មាន អ្នកអាចដឹងថាអ្នកមិនអាចចូលប្រើសេវាកម្មជាក់លាក់ ឬផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័របានទេ។ ប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើង គោលការណ៍របស់យើងគឺមិនផ្តល់ការបង្វិលសងវិញទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនៅតែអាចរក្សាព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងឯកសាររបស់យើង ដើម្បីអាចឱ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហា បញ្ចប់ជម្លោះ ធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងនៅតែមាន និងដើម្បីធានាថាយើងកំពុងអនុវត្តតាមតម្រូវការច្បាប់ និងបច្ចេកទេសទាំងអស់នៃប្រតិបត្តិការគេហទំព័ររបស់យើង។