Privacy policy

នៅចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូយើងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះឯកជនភាពដែលអ្នកមានសិទ្ធិទទួលនិងគួរទទួលនៅពេលទស្សនានិងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ យើងទទួលស្គាល់ថាការប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែមានភាពស្មើគ្នាការការពារតម្រូវការរបស់អ្នកនិងការធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពនិងការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវគឺជារឿងសំខាន់ផងដែរ។ នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះយើងមានគោលបំណងគូសបញ្ជាក់ពីវិធីសាស្រ្តដែលកាស៊ីណូប្រើដើម្បីប្រមូលថែរក្សាហើយបន្ទាប់មកប្រើព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។

នរណាម្នាក់ដែលប្រើគេហទំព័រចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូកំពុងធ្វើដូច្នេះដោយមានការយល់ព្រមថាពួកគេយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងហើយយើងមានឱកាសប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមរបៀបដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់មិនយល់ព្រមជាមួយព័ត៌មានរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានប្រើតាមលក្ខណៈដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនោះពួកគេត្រូវតែឈប់ប្រើគេហទំព័រនេះ។ ចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូសូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងនៅចំណុចណាមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់ណាដែលបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រទោះបីបន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងផ្ទាល់ខ្លួនអំពីការផ្លាស់ប្តូរឬការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះត្រូវបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយកនូវការកែប្រែទាំងនេះ។

ការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍របស់យើង

យើងប្រើខូឃីស៍នៅលើគេហទំព័រនេះហើយឃុកឃីគឺជាឯកសារដែលត្រូវបានដាក់នៅលើដ្រាយវ៍រឹងនៃឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើចូលគេហទំព័រ។ ឃុកឃីមានព័ត៌មានដែលអ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវប្រើជាប្រចាំនៅពេលនៅលើគេហទំព័រនេះ។ ខូឃីស៍គឺជារឿងធម្មតាហើយត្រូវបានប្រើជាទូទៅដើម្បីរក្សាទុកនិងរក្សាទុកព័ត៌មានលំអិតនៃការចូលគេហទំព័រនិងការប្តូរតាមបំណងណាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចដាក់នៅលើគេហទំព័រ។ ចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូតែងតែប្រើខូឃីស៍សម្រាប់គោលបំណងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ។

ចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូក៏ប្រមូលអាសយដ្ឋាន IP ដើម្បីជួយដល់វិធានការសន្តិសុខរបស់យើងដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ហាភារកិច្ចរដ្ឋបាលនិងសម្រាប់ការវិភាគស្ថិតិ។ អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកអាចត្រូវបានកត់ត្រាដោយម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រជាក់លាក់ណាមួយ។ អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកមានលេខដែលមានតែមួយគត់ចំពោះឧបករណ៍របស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត។

ប្រយ័ត្នចំពោះតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័រ

គួរកត់សម្គាល់ថារាល់ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងនៅក្នុងតំបន់សាធារណៈណាមួយនៃគេហទំព័រនឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាព័ត៌មានសាធារណៈហើយអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែដឹងអំពីរឿងនេះ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់មានភាពដាច់ពីគ្នាហើយគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែដឹងថាព័ត៌មានណាមួយដែលត្រូវបានដាក់នៅលើវេទិការផ្ទាំងសារកន្លែងជជែកកំសាន្តឬតំបន់សាធារណៈដទៃទៀតនៃអ៊ីនធឺណិតអាចត្រូវបានទទួលនិងប្រើប្រាស់ដោយប្រតិបត្តិករភាគីទីបី។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកទទួលបានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬសារដែលមិនចង់បាន។ យើងមិនអាចអនុវត្តការគ្រប់គ្រងរបស់ភាគីទីបីបានទេដូច្នេះសូមប្រយ័ត្នថាប្រសិនបើអ្នកដាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅលើទីសាធារណៈនៃគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យ។

ទំនាក់ទំនង

ចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូនឹងប្រើព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីគេហទំព័ររបស់យើងនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ឬចូលប្រើ។ ប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមដើម្បីទាក់ទងអ្នកយើងក៏អាចផ្តល់សារដល់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្មដែលមិនទាក់ទង។

យើងផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវឱកាសដើម្បីបដិសេធមិនទទួលសារពីយើងហើយឱកាសនេះត្រូវបានផ្តល់ជូននៅពេលយើងសួរអ្នកអំពីព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ក៏មានឱកាសដើម្បីដកខ្លួនចេញពីបញ្ជីទំនាក់ទំនងណាមួយដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយទោះបីជាអ្នកនៅតែអាចទទួលបានសារសំខាន់ៗក៏ដោយ។ អ្វីដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាសារសំខាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់នៅក្នុងផ្នែក។ ព័ត៌មានលំអិតអំពីរបៀបឈប់ជាវពីការទំនាក់ទំនងជាមួយកាស៊ីណូឋានៈនឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងរាល់ការទំនាក់ទំនងដែលយើងផ្ញើទៅអ្នក។

នៅចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូយើងប្រហែលជាត្រូវការដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដើម្បីអាចចូលប្រើផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័ររបស់យើងឬប្រើសេវាកម្មជាក់លាក់។ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មាននៅចំណុចផ្សេងៗគ្នារួមមាន៖ នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះនៅពេលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ជូននៅពេលអ្នកបង្ហាញវានៅតាមទីសាធារណៈនៃគេហទំព័រឬក្នុងការទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយយើង។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់សេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកនិងផ្តល់ជូនសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក។

ភ្នាក់ងារភាគីទីបីនិងខាងក្រៅ

យើងនឹងធ្វើឱ្យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានសុពលភាពប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធរបស់ភាគីទីបី។ ក្នុងការទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់យើងអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវការយល់ព្រមដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះ។ មូលប្បទានប័ត្រទាំងអស់រួមទាំងមូលប្បទានប័ត្រជាមួយទីភ្នាក់ងារយោងឥណទានត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណហើយវានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់អ្នកឡើយ។ យើងធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យ។

កន្លែងណាដែលដៃគូខាងក្រៅឬអ្នកម៉ៅការរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកពួកគេត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលយើងប្រកាន់ខ្ជាប់។ គេហទំព័ររបស់យើងផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីហើយប្រសិនបើអ្នកចូលមើលគេហទំព័រទាំងនេះអ្នកគួរតែដឹងថាគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងមិនពង្រីកដល់គេហទំព័រទាំងនេះទេ។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រទាំងនេះដើម្បីធានាថាអ្នកសប្បាយចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងនេះ។

ប្រសិនបើតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះតាមច្បាប់ចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យើង។ ប្រសិនបើភាគីទីបីអះអាងថាអ្នកបានរំលោភសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយដែលពួកគេមានហើយអាចផ្តល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសមហេតុផលអំពីអ្នកដែលបានធ្វើដូច្នេះយើងអាចផ្តល់ព័ត៌មានលំអិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូត្រូវបានលក់បញ្ចូលគ្នាឬរួមបញ្ចូលគ្នានោះវាប្រហែលជាព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនថ្មី។

អ្នកគួរតែដឹងថាព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ដល់យើងអាចមានទីតាំងហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានដំណើរការនៅខាងក្រៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានដំណើរការនៅក្នុងទីតាំងណាមួយដែលឋានៈកាស៊ីណូឬសាខាណាមួយភ្នាក់ងារឬដៃគូបុត្រសម្ព័ន្ធដំណើរការ។ ការគាំទ្រគេហទំព័ររបស់អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកដល់យើងក្នុងការផ្ទេរឬដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅឆ្ងាយពីចក្រភពអង់គ្លេស។ យើងតែងតែចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានការពារយ៉ាងល្អរួមទាំងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាសុវត្ថិភាពដែលគួរឱ្យគោរព

ខណៈពេលដែលយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមអំណាចរបស់យើងដើម្បីរក្សាព័ត៌មានរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពធម្មជាតិនៃអ៊ីនធឺណិតមានន័យថាមិនអាចធានាថាការបញ្ជូនត្រូវបានរក្សាទុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ១០០% ។ នេះមានន័យថាយើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការឆ្លងកាត់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារកំហុសក្នុងការបញ្ជូនភាគីទីបីដែលទទួលបានការចូលប្រើតាមរយៈមធ្យោបាយដែលគ្មានការអនុញ្ញាតឬមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។

អ្នកក៏មានតួនាទីដើរតួដែរ

ក្នុងការធានាថាអ្នកមានសុវត្ថិភាពលើអ៊ីនធឺណិតហើយព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាពអ្នកមានតួនាទី។ អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាឱ្យលេខសម្គាល់និងលេខសំងាត់របស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាពហើយអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា។

យើងក៏ផ្តល់នូវសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកែតម្រូវឬដកចេញផ្នែកខ្លះនៃព័ត៌មានរបស់អ្នកហើយអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពត្រឹមត្រូវឬអ្វីដែលត្រូវបង្ហាញ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដាក់កម្រៃសមរម្យសម្រាប់ការផ្តល់ច្បាប់ចម្លងព័ត៌មានណាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តលុបព័ត៌មានអ្នកអាចដឹងថាអ្នកមិនអាចចូលប្រើសេវាកម្មឬផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័របានទៀតទេ។ ប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើងគោលនយោបាយរបស់យើងគឺមិនផ្តល់ការសងប្រាក់វិញទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែអាចរក្សាព័ត៌មានលំអិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងឯកសាររបស់យើងដើម្បីឱ្យយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ចប់ជម្លោះធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងនៅតែមានហើយធានាថាយើងកំពុងអនុវត្តតាមតម្រូវការផ្នែកច្បាប់និងបច្ចេកទេសនៃដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើង។

នរណាម្នាក់ដែលប្រើគេហទំព័រ Onlinecasinorank.org កំពុងធ្វើដូច្នេះដោយមានការយល់ព្រមថាពួកគេយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងហើយយើងមានឱកាសប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមរបៀបដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ណាម្នាក់មិនយល់ព្រមជាមួយព័ត៌មានរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានប្រើតាមលក្ខណៈដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនោះពួកគេត្រូវតែឈប់ប្រើគេហទំព័រនេះ។ Onlinecasinorank.org សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងនៅចំណុចណាមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់ណាដែលបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រទោះបីបន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងផ្ទាល់ខ្លួនអំពីការផ្លាស់ប្តូរឬការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះត្រូវបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយកនូវការកែប្រែទាំងនេះ។

ការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍របស់យើង

យើងប្រើខូឃីស៍នៅលើគេហទំព័រនេះហើយឃុកឃីគឺជាឯកសារដែលត្រូវបានដាក់នៅលើដ្រាយវ៍រឹងនៃឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើចូលគេហទំព័រ។ ឃុកឃីមានព័ត៌មានដែលអ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវប្រើជាប្រចាំនៅពេលនៅលើគេហទំព័រនេះ។ ខូឃីស៍គឺជារឿងធម្មតាហើយត្រូវបានប្រើជាទូទៅដើម្បីរក្សាទុកនិងរក្សាទុកព័ត៌មានលំអិតនៃការចូលគេហទំព័រនិងការប្តូរតាមបំណងណាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចដាក់នៅលើគេហទំព័រ។ Onlinecasinorank.org តែងតែប្រើខូឃីស៍សម្រាប់គោលបំណងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ។

Onlinecasinorank.org ក៏ប្រមូលអាសយដ្ឋាន IP ដើម្បីជួយដល់វិធានការសន្តិសុខរបស់យើងដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ហាភារកិច្ចរដ្ឋបាលនិងសម្រាប់ការវិភាគស្ថិតិ។ អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកអាចត្រូវបានកត់ត្រាដោយម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រជាក់លាក់ណាមួយ។ អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកមានលេខដែលមានតែមួយគត់ចំពោះឧបករណ៍របស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត។

ប្រយ័ត្នចំពោះតំបន់សាធារណៈនៃគេហទំព័រ

គួរកត់សម្គាល់ថារាល់ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងនៅក្នុងតំបន់សាធារណៈណាមួយនៃគេហទំព័រនឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាព័ត៌មានសាធារណៈហើយអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែដឹងអំពីរឿងនេះ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់មានភាពដាច់ពីគ្នាហើយគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែដឹងថាព័ត៌មានណាមួយដែលត្រូវបានដាក់នៅលើវេទិការផ្ទាំងសារកន្លែងជជែកកំសាន្តឬតំបន់សាធារណៈដទៃទៀតនៃអ៊ីនធឺណិតអាចត្រូវបានទទួលនិងប្រើប្រាស់ដោយប្រតិបត្តិករភាគីទីបី។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកទទួលបានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬសារដែលមិនចង់បាន។ យើងមិនអាចអនុវត្តការគ្រប់គ្រងរបស់ភាគីទីបីបានទេដូច្នេះសូមប្រយ័ត្នថាប្រសិនបើអ្នកដាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅលើទីសាធារណៈនៃគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យ។

ទំនាក់ទំនង

ចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូនឹងប្រើព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីគេហទំព័ររបស់យើងនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ឬចូលប្រើ។ ប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមដើម្បីទាក់ទងអ្នកយើងក៏អាចផ្តល់សារដល់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្មដែលមិនទាក់ទង។

យើងផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវឱកាសដើម្បីបដិសេធមិនទទួលសារពីយើងហើយឱកាសនេះត្រូវបានផ្តល់ជូននៅពេលយើងសួរអ្នកអំពីព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ក៏មានឱកាសដើម្បីដកខ្លួនចេញពីបញ្ជីទំនាក់ទំនងណាមួយដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយទោះបីជាអ្នកនៅតែអាចទទួលបានសារសំខាន់ៗក៏ដោយ។ អ្វីដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាសារសំខាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់នៅក្នុងផ្នែក។ ព័ត៌មានលំអិតអំពីរបៀបឈប់ជាវពីការទំនាក់ទំនងជាមួយកាស៊ីណូឋានៈនឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងរាល់ការទំនាក់ទំនងដែលយើងផ្ញើទៅអ្នក។

នៅចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូយើងប្រហែលជាត្រូវការដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដើម្បីអាចចូលប្រើផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័ររបស់យើងឬប្រើសេវាកម្មជាក់លាក់។ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មាននៅចំណុចផ្សេងៗគ្នារួមមាន៖ នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះនៅពេលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ជូននៅពេលអ្នកបង្ហាញវានៅតាមទីសាធារណៈនៃគេហទំព័រឬក្នុងការទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយយើង។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់សេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកនិងផ្តល់ជូនសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក។

ភ្នាក់ងារភាគីទីបីនិងខាងក្រៅ

យើងនឹងធ្វើឱ្យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានសុពលភាពប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធរបស់ភាគីទីបី។ ក្នុងការទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់យើងអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវការយល់ព្រមដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះ។ មូលប្បទានប័ត្រទាំងអស់រួមទាំងមូលប្បទានប័ត្រជាមួយទីភ្នាក់ងារយោងឥណទានត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណហើយវានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់អ្នកឡើយ។ យើងធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យ។

កន្លែងណាដែលដៃគូខាងក្រៅឬអ្នកម៉ៅការរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកពួកគេត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលយើងប្រកាន់ខ្ជាប់។ គេហទំព័ររបស់យើងផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីហើយប្រសិនបើអ្នកចូលមើលគេហទំព័រទាំងនេះអ្នកគួរតែដឹងថាគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងមិនពង្រីកដល់គេហទំព័រទាំងនេះទេ។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រទាំងនេះដើម្បីធានាថាអ្នកសប្បាយចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងនេះ។

ប្រសិនបើតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះតាមច្បាប់ចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យើង។ ប្រសិនបើភាគីទីបីអះអាងថាអ្នកបានរំលោភសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយដែលពួកគេមានហើយអាចផ្តល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសមហេតុផលអំពីអ្នកដែលបានធ្វើដូច្នេះយើងអាចផ្តល់ព័ត៌មានលំអិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើចំណាត់ថ្នាក់កាស៊ីណូត្រូវបានលក់បញ្ចូលគ្នាឬរួមបញ្ចូលគ្នានោះវាប្រហែលជាព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនថ្មី។

អ្នកគួរតែដឹងថាព័ត៌មានណាមួយដែលផ្តល់ដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ដល់យើងអាចមានទីតាំងហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានដំណើរការនៅខាងក្រៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានដំណើរការនៅក្នុងទីតាំងណាមួយដែល Onlinecasinorank.org ឬសាខាណាមួយភ្នាក់ងារឬដៃគូបុត្រសម្ព័ន្ធដំណើរការ។ ការគាំទ្រគេហទំព័ររបស់អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកដល់យើងក្នុងការផ្ទេរឬដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅឆ្ងាយពីចក្រភពអង់គ្លេស។ យើងតែងតែចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានការពារយ៉ាងល្អរួមទាំងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាសុវត្ថិភាពដែលគួរឱ្យគោរព

ខណៈពេលដែលយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមអំណាចរបស់យើងដើម្បីរក្សាព័ត៌មានរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពធម្មជាតិនៃអ៊ីនធឺណិតមានន័យថាមិនអាចធានាថាការបញ្ជូនត្រូវបានរក្សាទុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ១០០% ។ នេះមានន័យថាយើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការឆ្លងកាត់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារកំហុសក្នុងការបញ្ជូនភាគីទីបីដែលទទួលបានការចូលប្រើតាមរយៈមធ្យោបាយដែលគ្មានការអនុញ្ញាតឬមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។

អ្នកក៏មានតួនាទីដើរតួដែរ

ក្នុងការធានាថាអ្នកមានសុវត្ថិភាពលើអ៊ីនធឺណិតហើយព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាពអ្នកមានតួនាទី។ អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាឱ្យលេខសម្គាល់និងលេខសំងាត់របស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាពហើយអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅតែមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា។

យើងក៏ផ្តល់នូវសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកែតម្រូវឬដកចេញផ្នែកខ្លះនៃព័ត៌មានរបស់អ្នកហើយអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពត្រឹមត្រូវឬអ្វីដែលត្រូវបង្ហាញ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដាក់កម្រៃសមរម្យសម្រាប់ការផ្តល់ច្បាប់ចម្លងព័ត៌មានណាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តលុបព័ត៌មានអ្នកអាចដឹងថាអ្នកមិនអាចចូលប្រើសេវាកម្មឬផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័របានទៀតទេ។ ប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើងគោលនយោបាយរបស់យើងគឺមិនផ្តល់ការសងប្រាក់វិញទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែអាចរក្សាព័ត៌មានលំអិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងឯកសាររបស់យើងដើម្បីឱ្យយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ចប់ជម្លោះធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងនៅតែមានហើយធានាថាយើងកំពុងអនុវត្តតាមតម្រូវការផ្នែកច្បាប់និងបច្ចេកទេសនៃដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើង។