កាស៊ីណូចល័ត instaDebit

InstaDebit ត្រូវបានប្រើដូចជាសៀវភៅអេឡិចត្រូនិក។ មនុស្សម្នាក់អាចធ្វើការទូទាត់តែម្តងជាមួយ InstaDebit ទៅ កាស៊ីណូអនឡាញ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានគណនីនៅធនាគារនិងធ្វើការទូទាត់តាមរយៈវេទិកានេះ។ ឯកជនភាពគឺជាហេតុផលដ៏ល្អមួយដើម្បីប្រើ InstaDebit ហើយវាត្រូវបានពង្រីកទូទាំងពិភពលោកដោយសារហេតុផលនេះនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ វាក៏មានការត្រួតពិនិត្យគណនី ២៤/៧ និងថ្លៃឈ្នួលទាប។

អ្នកផ្តល់ការទូទាត់នេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យដកប្រាក់និងដាក់ប្រាក់ពីកន្លែងមួយផងដែរ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើស InstaDebit ពីទូរស័ព្ទដៃឬកុំព្យូទ័រយួរដៃហើយធ្វើការទូទាត់ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះដល់ឈ្មួញនិងកាស៊ីណូទូទាំងពិភពលោក។