ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូចល័ត ជាមួយ Odobo

អូដូបូបានឈប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាងពីរឆ្នាំមកហើយដោយសារតែថ្លៃដើមខ្ពស់។ ពួកគេគឺជាវេទិកាផ្នែកទន់និងទីផ្សារសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្partyន៍ភាគីទីបីដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចូលប្រើកាស៊ីណូតាមអ៊ីនធឺណិត។ ដោយសាររន្ធដោតនិងហ្គេមឆ្លងកាត់ដំណើរការរបស់អូដូបូពួកគេត្រូវបានបញ្ជាក់ហើយបន្ទាប់មកបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារអូដូបូហើយអាចលេងបានដោយឥតគិតថ្លៃ។