ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូចល័ត ជាមួយ Lightning Box

Lightning Box បានផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្មហ្គេមជាមួយនឹងហ្គេមស្លតតាំងពីឆ្នាំ 2004។ ក្រុមដែលផ្តោតលើគណិតវិទ្យាដែលមានបទពិសោធន៍របស់ពួកគេកំពុងបន្តបង្កើតហ្គេមថ្មីៗ និង Jackpot សម្រាប់ហ្គេមនៅលើដី អនឡាញ ទូរស័ព្ទ និងសង្គម។ ពួកគេបានបង្កើតហ្គេមល្បីជាច្រើនរួមមាន Chilli Gold, Lost Temple, Dolphin Gold, Super Happy Fortune Cat និង Serengeti Diamonds។