ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូចល័ត ជាមួយ Genesis Gaming

លោកុប្បត្តិបានចាប់ផ្តើមបង្កើតដំណោះស្រាយកាស៊ីណូនៅឆ្នាំ ១៩៩៩។ ពួកគេមានជំនាញក្នុងការសាងសង់រណ្តៅកាស៊ីណូបន្ទប់បៀនិងប្រព័ន្ធតាមដានអ្នកលេង។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែប្រតិបត្តិករក៏បង្កើតផ្នែករឹងកាស៊ីណូសម្រាប់ហ្គេមតុភាគច្រើនដែរ។ ប្រព័ន្ធភីធីធីសម្រាប់តាមដានអ្នកលេងប្រហែលជាវត្ថុច្នៃប្រឌិតបំផុតនៅលើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ពួកគេព្រោះវាផ្តល់ឱ្យកាស៊ីណូនូវការយល់ដឹងអំពីទីផ្សារដ៏មានតម្លៃ។