ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូចល័ត ជាមួយ Cassava

Cassava Enterprises គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពី Gibraltar ហើយពួកគេក៏ត្រូវបានអនុម័តជាផ្លូវការជាមួយគណៈកម្មការល្បែងផងដែរ។ ដំឡូងមីជាម្ចាស់កាស៊ីណូជាច្រើន ហើយថែមទាំងផ្តល់ប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ 888 និងម៉ាកយីហោធំៗផ្សេងទៀត។ នៅពេលអ្នកដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់នៅលើកាស៊ីណូជាក់លាក់ "ដំឡូងមី" នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើរបាយការណ៍ធនាគាររបស់អ្នក។