ល្អបំផុត 10 Mobile Casino ជាមួយ AG software

សូហ្វវែរ AG គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ 'អាស៊ីហ្គេមសូហ្វវែរ' (មិនត្រូវច្រឡំជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ Software AG) ។ អ្នកអភិវឌ្isន៍គឺជាអ្នកបង្កើតសូហ្វវែរហ្គេមដែលមានដើមកំណើតនៅភីលីពីនតាំងពីឆ្នាំ ២០០៨។ វាត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតរន្ធដោតតាមអ៊ិនធឺរណែតផេកវីដេអូនិងហ្គេមតុនៅក្នុងគំរូអ្នកលេង P2P ។