ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូចល័ត ជាមួយ 888 Gaming

888 gaming គឺជាអ្នកលេងទីផ្សារឈានមុខគេទាំងក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីហ្គេម និងការផ្តល់វេទិកាហ្គេម។ វាមានតាំងពីឆ្នាំ 1997 មក ហើយបានទទួលរងនូវព្យុះផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលរបស់វា ហើយឥឡូវនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈមានកំណត់។ ហ្គេម 888 ក៏ចាប់ដៃគូជាមួយគេហទំព័រហ្គេមផ្សេងទៀតនៅក្នុងគំរូ B2B ដោយលក់កម្មវិធី។