ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូចល័ត ជាមួយ 2 By 2 Gaming

ហ្គេម 2 ដោយ 2 គឺជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីហ្គេមដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឈីកាហ្គោ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនវាជាមួយនឹងការបង្កើតរន្ធវីដេអូសម្រាប់គេហទំព័រហ្គេមកាស៊ីណូ។ ក្រុមហ៊ុនបានស្ថិតក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ហ្គេមអស់រយៈពេលជាងមួយសតវត្សមកហើយ ដោយវិវត្តន៍តាមពេលវេលាទៅការបង្កើតកម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ 2 ដោយ 2 បានទទួលប៉ាតង់ជាង 65 សម្រាប់ការបង្កើតគំរូ។